Home

Acromegalie behandeling

Verwijdering van de tumor. Op dit moment bestaat de eerste behandeling van mensen met acromegalie meestal uit een operatie waarbij de hypofysetumor wordt verwijderd. Bij 90 procent van de patiënten gaat de operatie via de neusholte (een transsfenoïdale operatie). Hiervoor wordt de patiënt onder gehele narcose gebracht Behandeling. Voor acromegalie is geen echte genezing mogelijk. Sommige symptomen, zoals de uiterlijke veranderingen en gewrichtsslijtage, zullen niet of niet compleet verdwijnen. De behandeling richt zich daarom op het normaliseren van het groeihormoongehalte Hoe wordt acromegalie behandeld? Acromegalie kan behandeld worden door middel van een operatie, bestraling en geneesmiddelen. Uw arts zal samen met u bekijken wat de beste behandeling voor u is. Vaak wordt tijdens een gecombineerd spreekuur van endocrinoloog en neurochirurg het behandelplan vastgesteld

De effectiviteit van de behandeling van acromegalie is sterk verbeterd sinds de introductie van het somatostatine-analogon octreotide. Effectieve controle van de hypersecretie van groeihormoon kan echter niet bij elke patiënt worden verkregen Vooral is de naar verwachting in de nabije toekomst in Nederland te registreren langwerkende intramusculaire vorm van octreotide erg patiëntvriendelijk Behandeling. Acromegalie kan behandeld worden door middel van een operatie, bestraling en geneesmiddelen. Uw endocrinoloog zal samen met u bekijken wat de beste behandeling voor u is. Het behandelplan wordt vastgesteld in overleg met een multidisciplinair behandelteam, bestaand uit endocrinoloog, neurochirurg, oogarts en neuroradioloog De oorzaak van acromegalie is meestal een goedaardige tumor in de hypofyse. Behandeling. U vindt hier een aantal mogelijke behandelingen voor deze aandoening. Na de diagnose kiest uw arts, samen met u en de andere artsen van het team, de beste oplossing voor u. Uw behandeling kan dus afwijken van de hieronder voorgestelde therapie(ën)

Behandelingen wat kunnen we doen? Acromegalie kunnen we op een aantal manieren behandelen. Welke behandeling voor u het beste is hangt onder meer af van de grootte van het gezwel in uw hypofyse, uw gezondheidstoestand en uw wensen Acromegalie kan behandeld worden door middel van een operatie, bestraling, geneesmiddelen of een combinatie van verschillende behandelingen. In een team van endocrinologen, neurochirurgen en radiotherapeuten zal beoordeeld worden wat de beste behandeling voor u is Acromegalie is een zeldzaam klinisch syndroom met kenmerkende symptomen zoals vergrote acra, vergroving van het gelaat en verlaging van de stem. De oorzaak is bijna altijd een adenoom in de hypofyse. De diagnose wordt vaak gemist omdat de symptomen zich zeer langzaam ontwikkelen. De complicaties zijn uiteindelijk ernstig en als behandeling uitblijft, is de levensverwachting verkort Acromegalie kan worden behandeld met geneesmiddelen en met een operatie. Geneesmiddelen die gebruikt worden zijn octreotide , lanreotide, bromocriptine , cabergoline en pegvisomant . De meest uitgevoerde operatie om het gezwel te verwijderen is de zogenaamde 'transsfenoïdale hypofysectomie'

Acromegalie zorgt ervoor dat iemand uiteindelijk allerlei lichamelijke problemen krijgt. De ziekte moet daarom altijd behandeld worden. Acromegalie en erfelijkheid. Acromegalie kan erfelijk zijn, maar dit komt bijna niet voor. Als we vermoeden dat erfelijkheid een rol speelt, kunnen we bloedonderzoek doen Hoe wordt acromegalie behandeld? De behandeling bestaat uit neurochirurgie . Indien chirurgie niet mogelijk is of het gezwel niet in zijn geheel kan weggenomen worden, schrijven we een medicamenteuze therapie voor

Behandeling. Er is geen echte genezig mogelijk van acromegalie, sommige verschijnselen zullen niet volledig verdwijnen. De behandeling richt zich op het normaliseren van het overschot aan groeihormoon. De behandeling kan bestaan uit een operatie aan de hypofyse, bestraling of behandeling met medicijnen. Een combinatie hiervan is ook mogelijk Acromegalie: Overproductie groeihormoon bij hypofysetumor Acromegalie is een hormonale aandoening waarbij het skelet en omgevende weke delen na de adolescentie langzaam groeien, Hypofyse-uitval: symptomen, diagnose, behandeling en oorzaak Wanneer de hypofyse niet meer functioneert of nog slechts gedeeltelijk, spreekt men van hypofyse-uitval of hypopituitar In Nederland wordt acromegalie jaarlijks bij vijftig tot honderd mensen ontdekt. Het is dus een vrij zeldzame ziekte, maar wel met grote gevolgen. Tijdige diagnose en behandeling zijn daarom belangrijk. Op deze pagina lees je meer over acromegalie en de symptomen van acromegalie

Acromegalie kan op elke leeftijd beginnen, maar meestal wordt het op middelbare leeftijd vastgesteld. Als het op jonge leeftijd begint, kan een kind erg lang worden. Dit is reuzengroei. Acromegalie begint vaak met het groter worden van de handen en voeten. Ook zwellen deze soms op. Dan passen ringen, horloges en schoenen niet meer Acromegalie kan behandeld worden met medicijnen die de groeihormoonproductie remmen of door middel van een operatie waarbij de tumor verwijderd wordt en/of bestraling ervan. Met voeding en leefstijl kun je niet zo veel doen aan de oorzaak, maar wel proberen te voorkomen dat er suikerziekte ( diabetes 2 ) ontstaat Acromegalie zal altijd een deel van mij zijn, maar ik laat niet toe dat het bepaalt wie ik ben. 1 Het werk biedt veel afleiding van de gezondheidsproblemen en helpt me mezelf niet te laten afglijden in zelfbeklag

Behandeling van acromegalie Pfize

Wat is Acromegalie? Acromegalie - Hersenstichtin

Acromegalie bij de hond is een overmatige groei van bepaalde lichaamsdelen bij volwassen dieren ten gevolge van een overmaat aan groeihormoon(GH). De overmatige groei betreft vooral de lichaamsuiteinden (acro is een voorvoegsel dat duidt op uiteinde of top van een lichaam of lichaamsdeel).Ook de omvang van diverse inwendige organen, bijvoorbeeld lever, nier en hart, kan toenemen Met acromegalie (acra lichaamsuiteinden, megalie vergroting) wordt een zeldzame ziekte aangeduid die gepaard gaat met een buitenproportionele groei van lichaamsdelen zoals armen, benen, handen, voeten, neus, kaak en jukbeenderen. Ze ontstaat als een hypofysegezwel veel groeihormonen produceert. Meestal betreft het een adenoom, een goedaardig gezwel De beste behandeling voor acromegalie is operatie via een transsfenoidale benadering, waarbij het adenoom selectief wordt verwijderd. Echter, gezien de grootte van de tumor bij presentatie en het feit dat er nogal eens uitbreiding is van de tumor in de sinus cavernosus, is een volledige verwijdering vaak niet mogelijk

Bij succesvolle behandeling van acromegalie is de prognose in principe goed, hoewel klachten van vermoeidheid en klachten van de gewrichten vaak blijvend blijken. Etiologie. Etiologie In de meerderheid van de gevallen is acromegalie gerelateerd aan een hypofyse-adenoom dat ofwel zuiver GH-secreterend. Acromegalie treedt op wanneer het lichaam teveel groeihormoon maakt. 3 Het is een zeldzame ziekte en meestal niet erfelijk. 4 Op 1 miljoen mensen hebben er slechts 60 de ziekte en jaarlijks worden er 3 tot 4 nieuwe gevallen vastgesteld. 4,5 Acromegalie wordt meestal vastgesteld bij volwassen personen tussen 30 en 50 jaar oud.

Acromegalie LUM

 1. Het instellen van de behandeling voor een kat met suikerziekte moet echter thuis gebeuren. Het is dus belangrijk dat u als eigenaar begrijpt, wat er met uw kat aan de hand is. Ongeveer 25% van de katten met suikerziekte heeft een groeihormoon producerende tumor. Deze aandoening heet acromegalie
 2. Acromegalie is de eerste hypofysaire ziekte waarvan bekend werd dat deze veroorzaakt wordt door excessieve productie van groeihormoon door een adenoom van de hypofysevoorkwab.1 Acromegalie veroorzaakt een complex van symptomen, waarvan de belangrijkste staan vermeld in de tabel. De verhoogde groeihormoonproductie wordt bijna altijd veroorzaakt door een hypofyseadenoom
 3. Behandeling. Acromegalie zorgt ervoor dat iemand uiteindelijk allerlei lichamelijke problemen krijgt. De ziekte moet daarom altijd behandeld worden. Erfelijkheid. Acromegalie kan erfelijk zijn, maar dit komt bijna niet voor. Als we vermoeden dat erfelijkheid een rol speelt, kunnen we bloedonderzoek doen
 4. Acromegalie is een syndroom dat ontstaat als gevolg van overmatige productie van hypofyse-somatotropine (groeihormoon) na een periode van rijping en ossificatie van het epifyse-kraakbeen. De ziekte wordt gekenmerkt door een geleidelijke pathologische groei van botten, inwendige organen en zachte weefsels, vooral de perifere delen van het lichaam (ledematen, hoofd, gezicht)
 5. deren, niet om de tumor zelf te behandelen. Medicamenteuze anti-hormoonbehandeling. Deze behandeling wordt gegeven bij: Prolactinoom; Acromegalie, ziektebeeld veroorzaakt door een teveel aan groeihormoo
 6. Behandeling ; Onderzoek ; Acromegalie is een hormonale aandoening waarbij sprake is van een overproductie van groeihormoon. Als de aandoening in de puberteit begint, wordt dit gigantisme genoemd. De meeste gevallen van acromegalie worden veroorzaakt door een goedaardige (niet-kankerachtige) tumor van de hypofyse in de hersenen

Acromegalie; diagnostiek en behandeling Nederlands

Behandeling van acromegalie. Ongelooflijk hoe mensen kunnen veranderen Internist-endocrinoloog Sebastian Neggers View more View more Van farao Sa-Nakht tot 's werelds kleinste reus. Zingend door het leven met acromegalie View more 'Nu ren ik. Acromegalie: oorzaken, symptomen en behandeling 2019 Groeihormoon of somatotroop werkt voornamelijk op weefsels en botten en stimuleert de groei en regeneratie ervan, dus wanneer de hypofyse of overmatige hoeveelheden van dit hormoon afscheidt, produceert het een reeks veranderingen en ontwikkelt het een ziekte die acromegalie wordt genoemd

Acromegalie - NV

 1. Ongeveer de helft van alle patiënten met acromegalie reageert niet goed genoeg op deze gebruikelijke behandeling: hun IGF-1 waardes blijven nog te hoog. Dat was ook het geval bij de proefpersonen die meededen in onze studie
 2. Bij behandeling van acromegalie kan een gestoorde fertiliteit zich herstellen. De groeihormoon- en IGF-1 spiegel iedere zes maanden bepalen bij patiënten met acromegalie die gestabiliseerd zijn op een octreotidedosis. De werkzaamheid kan tijdens de behandeling van GEP endocriene tumoren plotseling verloren gaan
 3. Behandeling van hypofysetumoren. De behandeling van een hypofysetumor kan bestaan uit: operatie, het toedienen van medicijnen, of; bestraling. De verschillende behandelingen kunnen ook gecombineerd worden. De keuze van de behandeling hangt af van een aantal factoren, waarvan de soort en grootte van de tumor de belangrijkste zijn
 4. stens enkele jaren aanwezig en verliep progressief
 5. Acromegalie behandeling Marktrapport analyseert de impact van Coronavirus (COVID-19) op de Acromegalie behandeling - industrie. Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus in december 2019 heeft het virus zich verspreid naar bijna 180+ landen over de hele wereld, waarbij de WHO zegt dat het een noodgeval voor de volksgezondheid is
 6. Acromegalie - Behandeling; Acromegalie - illustratie. Acromegalie hypofyseadenoom, hard-productie van groeihormoon. Afmetingen adenomen kan enkele centimeters bereiken en groter zijn dan de grootte van de borst, knijpen en het vernietigen van de normale hypofyse cellen
 7. definitie Acromegalie is een zeldzaam, chronisch en verzwakkend syndroom dat wordt gekenmerkt door overmatige productie van groeihormoon (ook bekend als GH, uit het Engelse Growth Hormone) en dat van invloed is op volwassen patiënten. In feite wordt deze ziekte vaak gediagnosticeerd tussen 20 en 50 jaar oud, dus na de fase van de puberteit

Behandeling van acromegalie moet volledig zijn en uitgevoerd met inachtneming van de vorm, het stadium en de fase van de ziekteactiviteit Behandeling van acromegalie zorgt voor sterke afname prevalentie en ernst obstructieve-slaapapneusyndroom Medische voorbehandeling gevolgd door chirurgie bij acromegalie leidt tot een substantiële afname van de prevalentie en ernst van obstructieve-slaapapneusyndroom (OSAS) bij deze patiënten

Acromegalie UZ Leuve

 1. behandeling van acromegalie Typisch behandeling van pathologische entiteit die acromegalie optreedt individueel, afhankelijk van het klinische geval van een patiënt. De voorkeur voor de behandeling van pathologie wordt gegeven aan chirurgische interventie, namelijk de verwijdering van hypofyse-adenoom genaamd somatotropinoma
 2. imum beperken
 3. deren van de concentratie van groeihormoon in het bloed. In dit opzicht drie hoofdlijnen van therapie bij deze ziekte: farmacologische behandeling : hoofdzakelijk middelen als: dopa
 4. Behandeling. Acromegalie kan behandeld worden via een operatie, bestraling en medicijnen. Uw arts zal samen met u bekijken wat de beste behandeling voor u is. De behandeling kan bestaan uit alleen een operatie of alleen geneesmiddelen, maar kan ook bestaan uit een combinatie van de verschillende behandelingen
 5. Epidemiologie acromegalie Acromegalie is een zeldzame ziekte die veroorzaakt wordt door een tumor in de voorkwab van de hypofyse die aanzet tot overmatige productie van groeihormoon (gh). Hierdoor worden alle organen en weefsels in het lichaam aangezet tot groei. De incidentie van acromegalie wordt geschat op 3 à 4 per miljoen mensen per jaar
 6. Behandeling. Doordat acromegalie zeldzaam is, is ook de behandeling geen alledaagse praktijk voor veel artsen. Het behandelen van acromegalie is dan ook zeer specialistisch werk en bij iedere patiënt weer verschillend. Voordat de behandeling gestart kan worden moeten er dan ook een aantal onderzoeken worden uitgevoerd
 7. Zowel behandeling van de ziekte van Cushing (CD) als van acromegalie kunnen tot GHD leiden. Beide aandoeningen zijn bovendien geassocieerd met skeletaandoeningen. Van Varsseveld en collega's wilden in kaart brengen of een voorgeschiedenis van deze aandoeningen geassocieerd is met een hoger risico op fracturen bij patiënten met GH-therapie

Acromegalie bij de kat De aandoening 'acromegalie' houdt in dat er in het lichaam teveel groeihormoon wordt geproduceerd. We zien dit vooral bij katten die suikerziekte (diabetes) hebben en ondanks hoge hoeveelheden insuline niet goed te controleren/reguleren zijn, ook wel insulineresistentie genoemd. Uit recente onderzoeken lijkt naar voren te komen dat tot wel 20% van de katten met. Bij iemand met acromegalie worden de handen en voeten, en soms het gezicht, geleidelijk groter. Dit komt door een gezwel in de hypofyse. De hypofyse is een kleine klier die onder aan de hersenen zit. De hypofyse maakt hormonen, waaronder groeihormoon. Dat gezwel is meestal goedaardig. De kenmerken verschillen per persoon. Acromegalie kan op elke leeftijd beginnen, maar meestal wordt het op. Behandeling van macroglossie ten gevolge van acromegalie K. Alons, S.J. Bergé, P.N.M.A. Rieu, G.J. Meijer Casuïstiek Een 61-jarige vrouw presenteerde zich met macroglossie. Zij had spraak- en slikproblemen en dyspneu als ze liggend sliep. Op 55-jarige leeijd had zij de klinische kenmerken van acromegalie

Acromegalie is een gevolg van een hypofysetumor en is niet een algemeen gevolg bij hersenletsel. Ten gevolge van een tumor-meestal goedaardig- in de hypofyse kan er teveel groeihormoon aangemaakt worden met als resultaat dat lichaamsdelen en /of organen buiten proporties doorgroeien. De overmatige groei van lichaamsdelen heet acromegalie of ziekte van Marie Deze behandeling wordt in het Erasmus MC al tien jaar toegepast. Promovendus Sanne Franck heeft ontdekt dat combinatietherapie ook na tien jaar nog erg goed werkt. Buitengewoon. Acromegalie is een zeldzame ziekte waarbij een tumor groeit in de hypofyse. Deze klier in de hersenen stuurt hormonale processen in het lichaam aan, waaronder de groei

Hypofysetumor | LUMC

Acromegalie - Radboudum

De meeste gevallen van acromegalie is te wijten aan de hypofyse overmatige groeihormoon meestal als gevolg van een goedaardige tumor, die bekend staat als een hypofyse adenoma.In termen van waarde, Noord-Amerika zal naar verwachting de dominante regionale markt voor Syndroom en Acromegaly behandeling van Cushing zijn in 2025 en de verwachting is om uit te breiden op een CAGR van 9% ten. Behandeling Naast acromegalie, prolactinoom en ACTH zijn er nog meer ziektebeelden die kunnen ontstaan door een tumor in de hypofyse. De aandoeningen zijn meestal goed behandelbaar met medicijnen. Deze moeten dan wel bijna altijd levenslang geslikt worden Behandeling zal waarschijnlijk een combinatie van operatie, radiotherapie en medicatie omvatten om de groei te beperken. symptomen. De veranderingen die door acromegalie worden veroorzaakt, nemen tijd om te ontwikkelen. Veranderingen in fysieke verschijning kunnen dramatisch zijn. Ze bevatten: Een grote kaak en tong; Gaten tussen de tande Acromegalie is een zeldzaam klinisch syndroom met kenmerkende symptomen zoals vergrote acra, vergroving van het gelaat en De complicaties zijn uiteindelijk ernstig en als behandeling uitblijft, is de levensverwachting verkort. De IGF-1-test lijkt een goed en goedkoop screeningsinstru-ment voor acromegalie, maar de sensitiviteit en.

Acromegalie Endocrinologi

Acromegalie is een ziekte veroorzaakt door een goedaardige groei hormoonproducerende tumor van de hypofyse. Deze tumor kan een verhoogde groei van bijvoorbeeld vingers, voeten en onderkaak veroorzaken. Het woord akromegali is afgeleid van het grieks en betekent direct vertaald perifere gigantische groei Acromegalie: ter ondersteuning van radiologische of neurochirurgische behandeling of na mislukking van, of contra-indicaties voor een dergelijke behandeling; Parkinsonisme, met uitzondering van de medicamenteus veroorzaakte vorm. Gerelateerde informatie. ziekte van Parkinson; Doserin Behandeling van acromegalie moet volledig zijn en uitgevoerd met inachtneming van de vorm, het stadium en de fase van de ziekteactiviteit. Het is primair gericht op het verminderen van serum groeihormoonspiegel suppressie van degradatie of verwijdering van actieve groeihormoon-uitscheidende tumor, die wordt bereikt door middel van radiologische, chirurgische, farmacologische behandelingen en.

Acromegalie, niet te missen? Huisarts & Wetenscha

De behandeling van acromegalie beoogt twee doelstellingen: de tumor waar mogelijk verwijderen en de symptomen verlichten; het gehalte aan groeihormoon en/of IGF-1 normaliseren om verergering van de aandoening tegen te gaan. Er zijn meerdere behandelopties: Operatie: verwijdering van het hypofyseadenoom is een veel gekozen oplossing De hypofyse is een bolrond orgaantje met een diameter van ongeveer 1 cm gelegen in het hoofd, in een holte in de schedelbasis, achter de neusrug. Het wordt wel de 'meesterklier' genoemd vanwege de centrale rol die het speelt bij de aanmaak van diverse hormonen in het lichaam. De hypofyse maakt vooral hormonen aan die de werking van andere hormoonklieren reguleren Acromegalie wordt veroorzaakt door een gezwel van de hypofyse, waardoor teveel groeihormoon wordt aangemaakt. Acromegalie is een hoogst zeldzame aandoening: op een miljoen mensen worden jaarlijks maar vier nieuwe gevallen vastgesteld. maar gelukkig kunnen zij door behandeling worden verbeterd

Seminar 09-04-2014 Osteoporose bij patienten jonger dan 50

Acromegalie - Simpto

Home >> Acromegalie behandeling. Zoeken. Rubrieken. Klik hier voor een overzicht van beste zorgaanbieders bij u in de regio! Aandoeningen. U vindt hier informatie over meer dan 1000 aandoeningen. Medicijnen. Bekijk bijsluiters en werking van meer dan 1000 medicijnen. Dossiers Hallo ik heb dus ook Acromegalie . Ik wacht op een behandeling in het UMC maar , dat wachten is heel erg ! Ik moet nu nog 3weken wachten ! ( en ik wacht al weken ! ) En dan is het eerste gesprek ! Hoe gaat het verder Het is heel erg om zo lang te moeten wachten , ik wordt hier onrustig en nerveus , slaap niet meer en heb huil buien Acromegalie bij volwassenen kan zich niet meer uiten in reuzengroei. Bij volwassenen lijdt de ziekte vaak tot een buitenproportionele groei van lichaamsdelen. Behandeling van acromegalie: Acromegalie kan niet genezen worden en er bestaat ook geen echte behandeling voor acromegalie. Het enige dat kan worden behandeld zijn de symptomen Vertalingen in context van acromegalie in Nederlands-Engels van Reverso Context: SOMAVERT is onderzocht bij 112 patiënten met acromegalie in een 12 weken durende studie

Monitoring, bijwerkingen en toediening | NovartisSANDOSTATINE LAR 1FL 30MG | Apotheek GedoptWelkom op hypofysePerifere vasculaire aandoeningen (PVD-symptomen, tekenen

Behandeling De behandeling van acromegalie en reuzengroei hangt af van waarom patiënten meer groeihormoon hebben. Soms is de verhoogde productie van groeihormoon te onderdrukken met medicijnen zoals somatostatine-analogen. Ook kunnen artsen geneesmiddelen vooschrijven die ervoor zorgen dat het groeihormoon minder effect heeft op de weefsels Behandeling Wat kunnen we doen? Heeft u een hypofysetumor met acromegalie of Cushing? Dan is operatie meestal nodig. Voor de operatie krijgt u tijdelijk medicijnen. Heeft u een prolactinoom, dan moet u tabletten slikken behandeling van acromegalie Prevention . Schildklierhormonen - de norm en functies. De schildklier speelt een belangrijke rol in het lichaam van mannen en vrouwen Acromegalie is een niet-aangeboren en zeer zeldzame endocriene aandoening, veroorzaakt door een te hoge productie van groeihormoon. Groeihormoon (figuur 1) wordt gemaakt in de hypofysevoorkwab, waar het normaalgesproken pulsatiel afgegeven wordt.Hierna bereikt het via het bloed de lever, waar groeihormoon de aanmaak van IGF-I stimuleert

 • Houston, we have a problem meme.
 • Wegenbelasting diesel 2021.
 • John Deere Shop België.
 • Carport ombouwen tot garage.
 • Professionele tondeuse hond.
 • Schoonheidskliniek Rotterdam.
 • Newfoundlander pups te koop Limburg.
 • Vector logo maken Illustrator.
 • Heijderbos.
 • Appelcrumble speculaas.
 • Santa Cruz Sale Bikes.
 • Dierenkliniek Oost Vlaanderen.
 • Grafts vertaling.
 • Hemerocallis citrina.
 • You tube beatles a day in the life.
 • Waarde Engelse pond in 1965.
 • Winx Club Seizoen 3 Aflevering 5.
 • Klankschalen muziek luisteren.
 • Dadipark verlaten.
 • Streamen Android TV.
 • De Andes is een vulkanisch.
 • Rock en Roll Wilhelminaplein Eindhoven 2019.
 • Muziek Metallica.
 • Overeenkomst van borgtocht.
 • The Green Mile IMDb.
 • Brussels hotels tripadvisor.
 • Is turf goed voor Hortensia.
 • Beste instant noodles.
 • Meelworm herkomst.
 • Houten poppenbedje Intertoys.
 • Www geocaching com my default aspx.
 • Bult op achterhoofd en hoofdpijn.
 • Evolutie van de mobiele telefoon.
 • Beste gratis email account.
 • Botje bij je enkel.
 • AZ Delta Rumbeke parking.
 • Geberit toilet spoelt te hard.
 • CD rippen naar MP3.
 • Houdini doen.
 • Particulier woning huren Joure.
 • VARM Wevelgem.