Home

Voortgezette dissimilatie

Hoe Werken Assimilatie en Dissimilatie? (Biologie Uitleg

 1. Voortgezette assimilatie. Mensen kunnen echter geen glucose uit water en koolstofdioxide opbouwen. Daarom worden bij mensen en andere organismen voedingsstoffen opgebouwd door middel van voortgezette assimilatie. Bij voortgezette assimilatie worden uit glucose-moleculen, groter
 2. Koolstofassimilatie is het proces waarbij glucose wordt geproduceerd. Wat doet een plant met glucose als dit eenmaal geproduceerd is? In dit filmpje wordt uitgelegd wat voortgezette assimilatie is. Glucose dient als beginstof om andere stoffen mee op te bouwen. Zo komen wij aan onze koolhydraten, eiwitten en vetten
 3. ozuren. Dit type opbouwstofwisseling wordt . voortgezette assimilatie genoemd. De . energie die hiervoor nodig is, komt uit de dissimilatie
 4. De dissimilatie bestaat uit drie processen die plaatsvinden rond en in de mitochondriën (zie figuur 1). De glycolyse (1) vindt plaats buiten het mitochondrium in het cytosol.De citroenzuurcyclus (2) vindt plaats in de matrix en de oxidatieve fosforylering (3) vindt plaats op het binnenmembraan
 5. In deze video geef ik een overzicht van de verschillende vormen van dissimilatie. Ik behandel de aerobe en de anaerobe dissimilatie van glucose. Bij de anaer..

Assimilatie en dissimilatie Assimilatie = de opbouw van organische moleculen uit anorganische moleculen, hiervoor is energie nodig. o Koolstofassimilatie = het vormen van glucose uit koolstofdioxide en water. o Voortgezette assimilatie = het maken van eiwitten, vetten, koolhydraten etc. met glucose als grondstof Dissimilatie • afbraakstofwisseling • (langzame) verbranding energie krijgen • brandstof (glucose) • zuurstof • energie • water • koolstofdioxide in het licht en in het donker bij alle organismen alle organismen hebben energie nodig. Kijk goed naar de verschillen tussen assimilatie en koolstofassimilatie Aerobe dissimilatie is de verbranding van natuurlijke organische moleculen (biomoleculen).. Vaak wordt er bij de aerobe dissimilatie glucose verbrand. Glucose is een veel gebruikte energiebron in organismen.Bij de aerobe dissimilatie van glucose worden glucosemoleculen volledig afgebroken, waarbij (anorganische) koolstofdioxide- en watermoleculen worden gevormd Dissimilatie [taalkunde] - Dissimilatie is in de taalkunde het verschijnsel dat bepaalde overeenkomstige taalklanken binnen een woord zodanige veranderingen ondergaan dat zij minder op elkaar lijken. Daarbij is het uiteraard vrijwel altijd slechts één van beide klanken die verandert. Dissimilatie is het tegengestelde van assimilatie,.

Dissimilatie betekent letterlijk het afbreken van moleculen. Binnen de biologie kennen we aerobe en anaerobe dissimilatie. Aerobe dissimilatie houdt dissimilatie met zuurstof in en wordt ook wel verbranding genoemd. Anaerobe dissimilatie gebeurt zonder zuurstof. Bij beide vormen komt energie vrij in de vorm van ATP Deze video geeft een inleiding op het onderwerp assimilatie. Er wordt uitgelegd wat het verschil is tussen koolstofassimilatie en voortgezette assimilatie. O.. Dit is een samenvatting van thema 1 van biologie voor jou 5V 5e druk. Hierin komen de volgende paragrafen naar voren: stofwisseling enzymen koolstofassimilatie voortgezette assimilatie & dissimilatie. Daarin zijn de volgende begrippen belangrijk: metabolisme assimilatie dissimilatie organisch anorganisch koolstofassimilatie voortgezette assimilatie autotroof heterotroof fosforylering enzym. Planten en onderdelen van planten zijn naast glucose ook opgebouwd uit zetmeel, vetten en eiwitten. In de voortgezette assimilatie zijn groene planten in staat de benodigde bouw- en brandstoffen te produceren uit glucose. De opgeslagen energie blijft ook na de voorgezette assimilatie bewaard zodat ook zetmeel, eiwitten en vetten organische stoffen. Voortgezette assimilatie. omzetting van producten van de koolstofassimilatie in andere organische stoffen

Aerobe dissimilatie Bij de aerobe dissimilatie van koolhydraten wordt een drietal deelprocessen onderscheiden: de glycolyse; de citroenzuurcyclus; de oxidatieve fosforylering. In de afbeelding hiernaast is een dierlijke cel schematisch weergegeven. Een aantal plaatsen is met cijfers (1 t/m 9) aangegeven. 2p 2 Assimilatie en dissimilatie: zeer uitgebreide informatie over fotosynthese, celademhaling en gisting Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 18 jan 2020 om 19:42. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing. In cellen van organismen worden voortdurend stoffen omgezet in andere stoffen. Dit proces, dat stofwisseling of metabolisme wordt genoemd, bestaat uit de assimilatie en de dissimilatie. Bij assimilatie worden van kleinere moleculen, groter stoffen gemaakt zoals zetmeel en eiwitten. Hier is altijd energie bij nodig Voortgezette assimilatie: bijv. glucose wordt verder verwerkt tot grotere moleculen met verschillende functies zoals: zetmeel, vetten en eiwitten. Dissimilatie: verbranding, omzetten van energierijke grote moleculen tot kleine moleculen. De energie die daarbij vrijkomt wordt gebruikt voor andere doeleinden Start studying Voortgezette assimilatie. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Bij assimilatie worden er stoffen opgebouwd. Het opbouwen van stoffen kost energie. (bijv Fotosynthese, hieruit ontstaat weer PGAL, deze stof kan weer samengevoegd worden tot glucose of bijv vetten. De opbouw vanaf PGAL (of vanaf glucose) tot koolhydraten, eiwitten of vetten heet voortgezette assimilatie Voortgezette assimilatie vindt plaats in levende cellen. Er ontstaan celmateriaal en reservestoffen. De voortgezette assimilatie kost meestal energie (ATP), die geleverd wordt door de dissimilatie. De drie bekendste voorbeelden van stoffen die ontstaan bij voortgezette assimilatie zijn koolhydraten, eiwitten en vetten

2O (dissimilatie). - De organische stoffen worden gebruikt als bouwstof bij voortplanting, groei en herstel (voortgezette assimilatie of biosynthese, productiviteit) Bij de afbraak in de dissimilatie komt energie beschikbaar voor het maken van ATP, een molecuul dat bij opbouw en ook bij transport of beweging gebruikt wordt om afgepast De vorming van eiwit uit aminozuren is een assimilatieproces. Omdat aminozuren zelf ook door een assimilatieproces zijn ontstaan (uit kleine anorganische moleculen is een aminozuur gevormd) wordt de vorming van eiwit uit aminozuren voortgezette assimilatie genoemd. dissimilatie afbraak van zetmeel in glucos [KLB SC # 2830] Voortgezette Dissimilatie. Index » klaagbaak. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue woensdag 9 juni 2010 @ 10:02:42 #176. Otis2.0-- kusje voor je zusje -- quote: Op woensdag 9 juni 2010 10:01 schreef Allure_ het volgende: [..] WA Voortgezette assimilatie. Energie wordt geleverd door dissimilatie. ATP Bij autotrofe organismen. Glucose wordt omgezet in organische stikstofverbindingen (stikstofassimilatie): aminozuren; nucleotiden. Nodig

Voortgezette assimilatie - juf Aminozuu

[home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw] [home] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw] [inhoud animaties bovenbouw] [inhoud onderbouw Voortgezette assimilatie is de vorming van andere stoffen uit glucose. De stoffen die onder andere gevormd kunnen worden zijn; koolhydraten, vetten en eiwitten. Bij dissimilatie worden organische moleculen afgebroken tot kleinere moleculen. Het doel hiervan is het vrijmaken van energie Voortgezette assimilatie. Assimilatie en dissimilatie zijn met elkaar verbonden omdat glyceraldehyde 3 fosfaat (G3P) uit de Calvincyclus kan worden omgezet in pyrodruivezuur voor de dissimilatie, maar ook gebruik kan worden om eiwitten en vetten te maken Voortgezette assimilatie:vorming van andere organische stiffen u7it glucose bijvoorbeeld naar disaccharide ( polysaccharide enz. Anaërobe dissimilatie of gisting ( zonder O2 (zuurstof) alcoholische gisting. melkzuurgisting. beide gevallen eerste Glycolyse, levert pyrodruivenzuur + 2 ATP + NAD Voortgezet onderwijs; Nee Ja. Dissimilatie Stofwisseling: assimilatie en dissimilatie Embed Favoriet Afspeellijst. Embed. Kopieer embedcode. Biologie examen: zelfregulatie (17 video's) Examenvideo's bij biologie (havo/vwo) over zelfregulatie. Eindtermen: eiwitsynthese, stofwisseling, regulatie van ecosystemen. Datum: 25 maart 2016; Duur:.

 1. Metabolisme (stofwisseling) Energie (assimilatie en dissimilatie) assimilatie, voortgezette Opbouw van organische stoffen uit het primaire assimilatieproduct: glucose
 2. Assimilatie in de biologie is een proces dat een belangrijke rol speelt in het spijsverteringsstelsel van een levend organisme. Wat is dit? Laten we zeggen dat je vandaag eten hebt gegeten om wat energie te krijgen. Maar heb je ooit nagedacht over hoe voedsel van een bord in cellen komt? Nadat je iets hebt gegeten, begint je lichaam voedsel af te breken tijdens de spijsvertering, absorbeert.
 3. Voortgezette assimilatie: Eiwitten koolhydraten vetten Energie in vorm van warmte fotosynthese Aërobe dissimilatie Energie uit zonlicht Overdag: als te weinig CO 2 in cel dan opname Overdag: als meer O 2 gevormd dan gebruikt dan afgifte In een plantaardige cel: CO 2 en H 2 O Overi
 4. korrels, fotosynthesereactie, dissimilatie, (voortgezette) assimilatie, werking spijsverteringsstelsel. Module 2 Afweer (2 lesuren) Korte omschrijving van de inhoud In dit thema worden de afweerreacties tegen infecties behandeld. Ok gaan we in op de rol die deze afweerreacties spelen bij bloedtransfu-sie, orgaantransplantatie en allergieën
 5. Dit proces wordt voortgezette assimilatie genoemd. Dissimilatie. Planten en dieren scheiden ook stikstofverbindingen uit. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van urine en uitwerpselen, maar ook wanneer een organisme sterft. Deze stikstofverbindingen komen vervolgens in de grond terecht,.
 6. Stofwisseling biologie: info, animaties, examenvragen en oefentoetsen bij biologie stofwisseling voor vwo 5 Biologie voor Jo
 7. Scholieren.com helpt scholieren om samen betere resultaten te halen en slimmere keuzes te maken voor de toekomst. Met kennis, actualiteit, tips en meningen. Op een inspirerende, eerlijke en toegankelijke manier

Dissimilatie: de verbranding van glucose in de

Samenvatting over Stofwisseling voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 30 december 2016 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholie 39 Dissimilatie Bij dissimilatie worden de stoffen afgebroken tot de componenten waaruit ze ontstonden. Dissimilatie verloopt in de volgende fasen: 1. Glycolyse 2. Citroenzuurcyclus (Kreb cyclus) 3. Oxidatieve fosforylering (Ademhalingsketen) 40 Glycolyse. 41 Intermediaire stap. 42 Citroenzuur cyclus (Kreb cyclus) 43 Oxidatieve fosforylering. Vragen assimilatie vs. dissimilatie en voortgezette assimilatie. Links. De basis: fotosynthese en dissmilatie; Bioplek.org enzymwerking 1 en enzymwerking 2; Bioplek.org vele animaties over fotosynthese en dissimilatie.

Bs.4 Voortgezette assimilatie. Voortgezette assimilatie: de vorming van andere organische stoffen uit glucose. Organismen verkrijgen de energie die nodig is voor de voortgezette assimilatie meestal uit dissimilatie. Glucose die bij de koolstofassimilatie is gevormd dient als grondstof voor de meeste andere organische stoffen die in planten. Fotosynthese is het proces waarmee een plant voedsel en zuurstof maakt. Een plant is het enige levende organisme dat zelf zijn voedsel kan maken. Planten staan onderaan de voedselketen en maken zuurstof en voedsel voor mensen en dieren. Een plant is eigenlijk een klein, groen fabriekje In de voortgezette assimilatie kan de plant of bacterie koolstof ook ombouwen in vet of eiwit. Consumenten, zoals konijnen, eten deze planten op en krijgen via deze weg plantaardige organische koolstofverbindingen binnen. De consument zal een deel van deze koolstofverbindingen verbranden. Dit heet dissimilatie Hoe werkt assimilatie en dissimilatie? 0:48 Wat zijn de verschillende vormen van assimilatie? 1:01 Wat is het verschil tussen fotosynthese en voortgezette assimilatie? 1:09 Wat is het verschil tussen organische en anorganische stoffen? 2:15 Wat kan er allemaal van glucose gemaakt worden? 0:53 + 3:09 Wat is het verschil tussen endotherm en exotherm

Start studying Energie (assimilatie en dissimilatie). Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools ERROR: 102: Database offline.. Zie de help voor meer informatie.. ERROR: 102: Database offline.. Zie de help voor meer informatie.help voor meer informatie

Tot en met uiterlijk 15 januari 2021 (23.59 uur) kun jij je aanmelden bij de opleiding Mondzorgkunde van Inholland. De aanmelding bestaat uit twee stappen fotosynthesereactie, dissimilatie, (voortgezette) assimilatie, werking spijsverteringsstelsel. Biologie: Module 3, Erfelijkheid Naam training Genetica Korte omschrijving van de inhoud In dit thema kijken we naar de factoren die bepalen welke en hoe eigenschappen door gegeven worden aan een volgende generatie Bij dieren en planten vindt voortgezette assimilatie plaats: de omzetting van organische moleculen in grotere organische moleculen. Hiervoor is energie nodig: ATP wordt afgebroken. Dissimilatie: afbraakreacties, er wordt chemische energie vrijgemaakt en verwerkt in ATP. Er zijn twee soorten dissimilatie: aërobe an anaërobe Voortgezette assimilatie. Geplaatst op 23 juni 2018 23 juni 2018. Dissimilatie van koolhydraten, eiwitten en vetten. Geplaatst op 23 juni 2018 23 juni 2018. Wat is stofwisseling? Blijf op de hoogte. Facebook-f. Youtube. Linkedin-in. Instagram. Meest bezochte pagina's. Wat doen verteringssappen

Dissimilatie - inleiding - HAVO/VWO - YouTub

 1. het belang van fotosynthese als basis voor de voortgezette assimilatie en dissimilatie van het organisme beschrijven. Deelconcepten autotroof, heterotroof, (an)organische stoffen, chloroplasten, netto fotosynthesereactie, voortgezette assimilatie, beperkende factoren. B3.3 Ademhaling. Specificatie De kandidaat kan in een context
 2. moet zowel de assimilatie als dissimilatie van. koolhydraten, eiwitten en vetten kunnen. beschrijven. moet kunnen omschrijven wat basaal. metabolisme is en de factoren kunnen noemen. die hierop van invloed zijn. moet de kringlopen van koolstof en stikstof. kunnen beschrijven. Doelstellingen
 3. ozuren, zijn ook voorbeelden van (voortgezette) assimilatie

Dissimilatie gebeurt door middel van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Dissimilatie kan op twee manieren gebeuren: aeroob en anaeroob . Voortgezette assimilatie: koolhydraten, vetten en eiwitte . Enzymen werden de belangrijkste nutritionele ontdekking genoemd sinds vitamines, mineralen en spoorelementen. Een enzym is een eiwit. voortgezette assimilatie; sterfte, vorming organisch afval; vertering; verbranding ; aërobe dissimilatie (afbraak met behulp van zuurstof; verbranding) anaërobe dissimilatie (afbraak zonder zuurstof) Een deel van afgestorven planten en dieren kan opgenomen worden in de bodem. De algemene term daarvoor is sedimentatie Lesdoelen: - Je weet wat het verschil is tussen organische en anorganische stoffen - Je weet wat assimilatie, koolstofassimilatie, voortgezette assimilatie en dissimilatie is - Je weet wat het verschil is tussen autotrofe en heterotrofe organismen - Je weet hoe energiehuishouding in de cel wordt geregel

Biologie voor jou VWO 5 - T1 Stofwisseling samenvatting

 1. st gunstigste factor is bepalend voor de fotosyntheseintensiteit (fotosynthese-activiteit) beperkende facto
 2. Stofwisseling. studiewijzer 5.2 (5 atheneum) domein D4 Antwoorden . Organische en anorganische stoffe
 3. SUPER SAMENVATTING THEMA 1, Stofwisseling, Biologie voor jou en andere samenvattingen voor biologie, Natuur en Techniek. Samenvatting met begrippenlijst, beknopte beschrijvingen en diagrammen. Behandelt assimilatie en dissimilatie tot in detail. BEVAT ALLE DINGEN DIE VAN..
 4. Bij de eerste 6 hoofdstukken, het deel van deze e-klas over cyanobacteriën, heb je gewerkt met een conceptmap bij de reflectieopdrachten. Daar gaan we nu mee door, alleen bouw je deze conceptmap helemaal zelf op. Gebruik daarvoor de begrippen die in dit hoofdstuk zijn behandeld

2005-09-05 15:38:48 nadja hopman speeksel breekt zetmeel af. Dat is aan te tonen met een proef. Je hebt twee buisjes met zetmeel. Op het ene buisje zet je een min, daar doe je geen speeksel in. Op het andere buisje komt een plus, daar moet je speeksel bij doen Voortgezette assimilatie: omzetting van producten van de koolstofassimilatie in andere organische stoffen: Waterpotentiaal: is een maat voor de energietoestand van water in vergelijking met zuiver water en bepaalt de richting en beweging van het water: Weefselkwee

Video: Aerobe dissimilatie - Wikipedi

voortgezette assimilatie en dissimilatieexamenopgaven - 5 vwo - thema 3

Voortgezette Assimilatie Met de aangemaakte glucose kan de plant verder alle stoffen die hij nodig heeft aanmaken Dit is voortgezette assimilatie Bij anaerobe dissimilatie (zonder zuurstof) wordt glucose in gisten en sommige andere organismen omgezet tot ethanol en CO Dissimilatie gebeurt door middel van micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels. Dissimilatie kan op twee manieren gebeuren: aeroob en anaeroob. Bij de eerstgenoemde manier is er sprake van organismen die zuurstof nodig hebben; bij deze vorm van dissimilatie komt ook weer CO2 vrij, dat in de atmosfeer terecht komt BS 6 Voortgezette assimilatie: organismen vormen uit glucose andere organische stoffen. De hiervoor benodigde energie wordt verkregen uit dissimilatie. Bij de voortgezette assimilatie kunnen planten ook anorganische stoffen uit de bodem gebruiken. Koolhydraten (eindigt op ose) Opgebouwd uit koolstof-, waterstof- en zuurstofatomen. (C. Voortgezette assimilatie Dissimilatie - Voeding en Vertering Voedingsmiddelen en voedingsstoffen Gezonde voeding Verteringsstelsel Verteringssappen Resorptie - Transport Bloedsomloop Bloed Hart Bloedvaten Bloeddruk.

PPT - Havo 5 B6 Stofwisseling in planten PowerPoint

Dissimilatie - 14 definities - Encycl

energie uit zonlicht, energie in de vorm van warmte, fotosynthese, aerobe dissimilatie, voortgezette assimilatie - Uitleggen met pijlen: wat gebeurt er overdag en 's-Nachts met de gaswisseling (ademhaling) van planten en dieren? Afbeelding 6a. Celprocessen in een plantaardige ce Huiswerk en Practica. Laatste berichten. 18:05. Muziek als medicijn? Muziek vermindert angst, pijn en hartproblemen 2; 17:5 Anaërobe en aërobe dissimilatie-B-Bloemen en vruchten Bloemdiagrammen Bloem- en vruchtonderdelen-C-C3 en C4 planten Calvincyclus Cellen en transport Concentratiegradiënt en plasmolyse Cycli en pigmenten-D-Determinatietabellen Digitale flora Donkerreactie Dynamiek en stabiliteit-E--F-Digitale flora-G-Gaswisseling en sapstroom-H Staatsexamens voortgezet onderwijs. Examens voor iedereen die individueel of op vso­-scholen niet in staat is via het regulier voortgezet onderwijs examen af te leggen. Staatsexamensvo.nl. Centrale examens middelbaar beroeps­onderwijs. Centrale examens Nederlandse taal en Engels voor studenten in het mbo. De uitkomst is onderdeel van het mbo.

Dissimilatie: aerobe en anaerobe verbranding - Mr

Dissimilatie ©JasperOut.nl Anaerobe dissimilatie Wanneer er te weinig zuurstof beschikbaar is voor aerobe dissimilatie schakelen cellen over op anaerobe (zonder-zuurstof) dissimilatie. Bij anaerobe dissimilatie kan, naast melkzuur, ook ethanol ontstaan. Dit proces vindt plaats in bijvoorbeeld gistcellen en heet alcoholgisting Samenvatting over Stofwisseling voor het vak biologie en de methode Biologie voor jou. Dit verslag is op 28 juni 2013 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo

Assimilatie - inleiding - HAVO/VWO - YouTub

2 dissimilatie; 3 nitrificatie; 4 voortgezette assimilatie. 2p 14 Welk van deze processen vindt of welke vinden in de cellen van deze zwam plaats? A alleen proces 2 B alleen de processen 2 en 4 C alleen de processen 1 en 3 D alleen de processen 2, 3 en 4 E de processen 1, 2, 3 en 4 HIV-infecti assimilatie, voortgezette Opbouw van organische stoffen uit het primaire assimilatieproduct: glucose. Zetmeel, vetten Gedeelte van de aërobe dissimilatie, waarbij acetyl-coenzym-A wordt omgezet in koolstofdioxide en waterstof. Categorieën. Metabolisme (stofwisseling). 1. Door koolstofassimilatie wordt koolstofdioxide omgezet in glucose. Autotrofe organismen gebruiken een deel van de glucose bij de dissimilatie, om vervolgens de koolstofdioxide af te geven aan de lucht. 2. Een ander deel van de glucose wordt omgezet in organische stoffen waaruit de autotrofe organismen bestaat (wat is voortgezette assimilatie) 3 Voortgezette assimilatie Anaerobe dissimilatie, alcoholische gisting Aerobe dissimilatie Celdifferentiatie Kenmerken, bouw en functies van organen en orgaanstelsels Verschillen en overeenkomsten tussen organen en orgaanstelsels van de mens en van verschillende diersoorten Organen bij planten Fotosynthese op organismeniveau Ademhaling Vertering. 1 voortgezette assimilatie; 2 dissimilatie; 3 eiwitsynthese. 2p 35 Welke van deze processen kunnen in het donker door waterpest worden uitgevoerd? A alleen proces 1 en 2 B alleen proces 1 en 3 C alleen proces 2 en 3 D proces 1, 2 en 3 Voor de fotosynthese nemen de waterpestcellen water (H 2 O) en koolstofdioxide (CO 2) op uit het omringende water

Door voortgezette assimilatie kunnen planten anorganische stoffen uit de bodem gebruiken. Koolhydraten: suikers, sachariden. Opgebouwd uit koolstof, in Q is de intensiteit van de dissimilatie gelijk aan die van de fotosynthese, tussen Q en R > is de intensiteit van de dissimilatie lager dan die van de fotosynthese Koolstofkringloop Koolstofkringloop Voortgezette assimilatie Deel van een eiwitmolecuul Stikstofkringloop Deel van de stikstofkringloop Vleesetende planten Zonnedauw links en [ 7 en 8 ] is in de bovenstaande koolstofkringloop sprake van dissimilatie; op plek(ken) [ 6] [ 5] [ 5 en 6] is n de bovenstaande koolstofkringloop sprake van.

Convergente differentiatie is een vorm van differentiëren waarbij je de hele groep telkens bij elkaar wilt houden qua leerstofaanbod 5 Voortgezette assimilatie. Maak 15, 16 (van bs 4) en 7 (van bs 3) Leer doelstelling 1 t/m3 . Dinsdag 1-9 . 6 Dissimilatie . Maak 17, 18 en 19 van bs 4. En 20 en 21 van bs 5. Vrijdag 4-9. Vervolg 6 Dissimilatie. Maak 22 van bs 5 en 25 en 26 van bs 6. Leer doelstelling 4 en 5. Dinsdag 8-9. 1 Voeding: Neem mee Biologie voor Jou 6 vw

Samenvatting dissimilatie voortgezette assimilatie

Thema Planten Veredeling Bouw en watertransport Fotosynthese Voortgezette assimilatie Assimilatie - Dissimilatie Vleesetende plante Voortgezette assimilatie vindt plaats in levende cellen. Er ontstaan celmateriaal en reservestoffen. De voortgezette assimilatie kost meestal energie (ATP), die geleverd wordt door de dissimilatie. Voorbeelden van stoffen die ontstaan bij voortgezette assimilatie zijn aminozuren, eiwitten, DNA, ATP, vetten, houtstof, vitamines. 4

Voortgezette assimilatie - Biologielessen

• Dissimilatie: de afbraak van organische moleculen tot kleinere moleculen. - Resultaat: vrijmaken van energie voor processen in cellen. - Dissimilatiereacties zijn exotherm. • ATP (adenosinetrifosfaat) brengt in cellen chemische energie over van de ene stof naar de andere stof 2.4 celprocessen (les 5) C6H12O6 en O2 ATP Voortgezette assimilatie: Eiwitten koohydraten vetten Energie in vorm van warmte fotosynthese Aërobe dissimilatie Energie uit zonlicht CO2 opname (overdag) O2 afgifte ('s nachts) In een plantaardige cel: CO2 en H2O Overig (mineralen) 2.4 ATP (les 5) ATP ADP P Energie Nodig voor celprocessen (zoals voortgezette assimilatie) 'verloren' voor het. Voortgezette assimilatie vindt plaats in levende cellen. Er ontstaan celmateriaal en reservestoffen. De voortgezette assimilatie kost meestal energie (ATP), die geleverd wordt door de dissimilatie. Voorbeelden van stoffen die ontstaan bij voortgezette assimilatie zijn aminozuren, eiwitten, DNA, ATP, vetten, houtstof, vitamines. Zie. Formatie, Voortgezet onderwijs en scholen Vormen van reproductieve isolatie: voorbeelden Bij panmiktichnyh organismen (seksueel voortplanten) type - een set van organismen zijn vergelijkbaar in een hele reeks van attributen die vrij kunnen hybridiseren met vruchtbare nakomelingen te vormen

Voortgezette assimilatie - 3 definities - Encycl

5 Voortgezette assimilatie B2.3 6 Dissimilatie B2.3 2 Cellen 1 Nanotechnologie C1 2 Cellen bekijken C1 3 Plantaardige en dierlijke cellen B2, C1 4 Weefsels en organen C2 5 De celorganellen C1 6 Diffusie en osmose B2 7 Membranen en het transport van stoffen B2 8 Stevigheid door osmose B2 9 Celdeling E1, E2, F A aerobe dissimilatie B eiwitsynthese C voorgezette assimilatie 3- Voeg aan je woordenweb een deel toe, als je dat nog niet had gedaan, Concepten: fotosynthese, dissimilatie, (voortgezette) assimilatie, capillaire werking, verdamping, osmose, sapstroom, bast- en houtvaten, biomassa . Van aardappeleters naar cisgenese - 1 5 Voortgezette assimilatie B2.3 6 Dissimilatie B2.3 BvJ4a Thema 2 Cellen 1 Nanotechnologie C1 2 Cellen bekijken C1 3 Plantaardige en dierlijke cellen B2, C1 4 Weefsels en organen C2 5 De celorganellen C1 6 Diffusie en osmose B2 7 Membranen en het transport van stoffen B2 8 Stevigheid door osmose B2 9 Celdeling E1, E2, F Biologie vraagje Huiswerkvragen: Exacte vakken. Biologie vraagj B5: voortgezette assimilatie Herhaling Stofwisseling B6: dissimilatie Workshopsessies / Oefenstof B3: maken opdracht 6, 7, 8 en 12 B4: maken opdracht 16, 17, 18 en 19 Check de leerdoelen. Ik kan: - Je kunt de bouw en werking van een enzym omschrijven en welke factoren invloed hebben op de activiteit van een enzym. Aerobe verbrandin

Welkom bij de online school- en eindexamentraining havo voor Biologie. In de video's behandelen wij alle 15 onderwerpen van dit vak die van belang zijn voor het jaar 2020 - 2021. De Biologie online examentraining wordt gegeven door onze ervaren docent Edzard, die jou met alle plezier meeneemt op reis door lichaam en natuur. Na de lessen van Edzard begrijp jij alles over DNA, het milieu en. thema 1 Stofwisseling Samenvatting doelstelling 1 Je moet in een context kunnen omschrijven wat assimilatie, dissimilatie en stofwisseling is. • Assimilatie: de opbou Basisstof 5 Voortgezette ass. Helemaal lezen en maken. Maak basisstof 4 af, Leer doelstelling 4. Woensdag 19 september. Bs 6 Dissimilatie. Maak basisstof 5 af, Leer doelstelling 5. Maandag 24 september. Diagnostische toets Stofwisseling Basisstof 1 van VOEDING. Maak basisstof 6 af, Leer alle doelstellingen, m.n. 6 en 7. NEEM BOEK 6 MEE. Havo 5 B6 Stofwisseling in planten 1 = Fotosynthese (Koolstofassimilatie) 2 = Voortgezette assimilatie 3 = Grote kleine organische stoffen (o.a. vertering) 4 = Dissimilatie (Verbranding) Anorganische stoffen 1 = Waslaagje (cuticula) 2 = Opperhuid 3 = Palissadeparenchym 4 = Sponsparenchym 5 = Opperhuid 6 = Huidmondje 7 = Sluitcellen 8 = Houtvaten 9 = Bastvaten 10 = Vaatbundel Hoe vindt nu.

 • Dancing with the Stars 2017 winner.
 • Boek voor 50 jarige vrouw.
 • Woman by Earn bobby.
 • Design kasten woonkamer.
 • Politie Midden Nederland vacatures.
 • The L Word episodes.
 • Fatboy lamp Edison the Petit.
 • Instagram Kees Tol.
 • Cringe uitleg.
 • Mogelijkheden WooCommerce.
 • Mieke Maaike theater.
 • Nagel kleuren 2020.
 • Toekomstige missies Defensie.
 • Kabinetsformaties.
 • Wat eet een neushoornkever.
 • HSV Voetbal Hamburg.
 • BMW youngtimer.
 • Franny and Zooey.
 • Kat tekenen SCHATTIG.
 • Grace Kelly wiki.
 • Lego millennium falcon 7500 pieces.
 • Leren aktetas Zwart.
 • Goniometrie.
 • Vloedgolf puzzel.
 • Mastercard Maestro online shopping.
 • Yamaha XT 660 Z.
 • Welke kattenrassen passen bij elkaar.
 • Acid merch t shirt.
 • Gehaktbrood recept Jamie Oliver.
 • Beste crème tegen pigmentvlekken gezicht.
 • Badkleding sauna 29 september.
 • Pimkie jurk.
 • Crosstrainer online kopen.
 • Uil kerstboom.
 • Mezzo Gent.
 • Tinkerbell Engels.
 • Schoolspullen lijst MBO.
 • Chalet Maarssen te koop.
 • Schmink sjablonen goedkoop.
 • Tekst ja woord huwelijk.
 • Eenvoudige poppenkastverhalen.