Home

Leptospirose rat

Leptospirose of rattenziekte - Ziekte van Weil - Melkerskoorts. dossier Leptospirose is een zeldzame infectie die veroorzaakt wordt door een besmetting met de Leptospira bacterie. Meestal treden besmettingen op na een contact met ratten of met door ratten besmet water Sommige serovars neigen ertoe ernstige vormen van leptospirose te veroorzaken, andere veroorzaken vooral milde vormen. De ziekte van Weil is een ernstige vorm van leptospirose die veroorzaakt wordt door de nauw aan elkaar verwante serovars Icterohaemorrhagiae en Copenhageni, beide uit de serogroep Icterohaemorrhagiae en overgedragen door ratten Leptospirose wordt vaak onderverdeeld in de klassieke icterische leptospirose, die een hoge mortaliteit (5-15%) kent en gepaard gaat met orgaanfalen en bloedingen, en anicterische leptospirose, die een veel lichter beloop kent.2 Dit onderscheid is echter misleidend en kan leiden tot een verkeerde diagnose, omdat leptospirose gecompliceerd kan worden door ernstig respiratoir falen met longbloedingen zonder dat hierbij sprake is van icterus.4 Het is daarom beter om te spreken van lichte en. Pas dan toch op voor leptospirose, beter gekend als rattenziekte (of ziekte van Weil). Deze infectie besmet beetje bij beetje zijn verteringssysteem, zijn nieren en lever. Het kan grote schade aanrichten in het lichaam van je hond. Het kan uiteindelijk zelfs leiden tot de dood

Leptospirose of rattenziekte - Ziekte van Weil

Leptospirose kan bij vrijwel alle diersoorten optreden. Bij honden, die in door ratten besmet water de ziekte van Weil oplopen, kan de ziekte acuut verlopen, waarbij sufheid, braken, diarree, geelzucht, nerveuze verschijnselen en bloedverlies met de urine optreden. Bij rundvee is vooral Leptospira hardjo bekend als veroorzaker van abortus In the United States, Leptospirosis is in the environment because it is carried in rats, wildlife, as well as domestic livestock. More cases are seen in late summer and fall and often after heavy.

Leptospirose, comment éviter d'être contaminé

Leptospirose is een bacterie die de mens kan binnenkrijgen door direct contact met besmette urine of door aanraking met water of voer dat urine van geïnfecteerde dieren bevat en sperma van geïnfecteerde (pinken)stieren. Oorzaak mens en dier Leptospirose wordt veroorzaakt door de bacterie Leptospira Hardjo (L. Hardjo) Leptospirosis is a blood infection caused by the bacteria Leptospira. Signs and symptoms can range from none to mild to severe. Weil's disease, the acute, severe form of leptospirosis, causes the infected individual to become jaundiced, develop kidney failure, and bleed. Bleeding from the lungs associated with leptospirosis is known as severe pulmonary haemorrhage syndrome. More than ten genetic types of Leptospira cause disease in humans. Both wild and domestic animals can. Kom je regelmatig in aanraking met ratten of hun urine/uitwerpselen? Dan heb je een hoger risico om ziek te worden van het seoulvirus of leptospiren. Klachten als gevolg van seoulvirus en leptospiren lijken op elkaar. Bij beide zijn er griepachtige verschijnselen, koorts en in ernstige gevallen nierproblemen Leptospirose is een zoönose met ratten als reservoir. Andere benamingen voor leptospirose zijn ziekte van Weil, melkerskoorts, modderkoorts, Canicola fever, Hemorrhagic jaundice, Mud fever of Swineherd disease (zwijnenhoeders). De ernst van leptospirose kan variëren van subklinisch of griepachtige klachten tot levensbedreigende of dodelijke.

Leptospirose (of ziekte van rioolwerkers) is een infectie die door de bacterie Leptospira interrogans wordt overgedragen. De ziekte komt vooral voor bij wilde en tamme dieren en kan ook worden overgedragen op de mens. De infectie komt wereldwijd voor maar vormt een groter probleem in vochtige (sub)tropische gebieden, vooral door klimaats- en. Ziekte van Weil bij de hond (leptospirose) De ziekte van Weil is een van dier op mens overdraagbare, besmettelijke ziekte (zoönose) die ernstige gevolgen kan hebben. In Nederland is de aandoening ten gevolge van goed vaccinatiebeleid zeldzaam. Mensen en (ongevaccineerde honden) zijn gevoelig voor Leptospirose. Katten krijgen de ziekte niet Leptospirosis is a bacterial disease that affects humans and animals. It is caused by bacteria of the genus Leptospira. In humans, it can cause a wide range of symptoms, some of which may be mistaken for other diseases. Some infected persons, however, may have no symptoms at all Omschrijving leptospirose. Leptospirose is de verzamelnaam voor verschillende ziektebeelden. Deze ziekte worden veroorzaakt door de leptospiren (gespiraalde bacteriën). Deze bacterie bevindt zich in de nieren van de natuurlijke gastheer. Dit zijn vaker de bruine rat en muizen. Ratten komen vaak voor bij weinig stromend en lauw water Wild rats (Rattus spp.), especially the Norway/brown rat (Rattus norvegicus) and the black rat (R. rattus), are the most important sources of Leptospira infection, as they are abundant in urban and peridomestic environments

Leptospirose LCI richtlijne

Leptospirosis is spread in the pee of infected animals - most commonly rats, mice, cows, pigs and dogs. You can get leptospirosis if: soil or freshwater (such as water from a river, canal or lake) that contains infected pee gets in your mouth, eyes or a cut - usually during activities like kayaking, outdoor swimming or fishin Leptospirose . Rattenziekte. Rattus norvegicus Bruine rat. Definitie: Leptospiros, de Ziekte van Weil of rattenziekte is een eerder zeldzame bacteriële nierinfectie door ondermeer ratten overgebracht en met plotse griepachtige verschijnselen

Leptospirose Nederlands Tijdschrift voor Geneeskund

 1. Leptospirose is een infectie die via de slijmvliezen en wondjes bij dieren wordt overgebracht. Het is een zoönose, dus overdraagbaar van dier op mens en andersom. De bacterie die leptospirose veroorzaakt, is een spiraalvormige, beweeglijke bacterie die de voorkeur heeft voor een vochtig milieu
 2. derde vruchtbaarheid
 3. Soms zien we rode uitvloeiing uit de neus of ogen van een rat, en soms ook rode urine. Meestal is dit geen bloed, maar een rode kleurstof (porfyrine) die er net als bloed uitziet. De rat neemt deze kleurstof uit het eten op en scheidt de stof via het oog, de neusklieren en de urine weer uit
Leptospirosis in Dogs – A Bugger of a Bacterial Infection

Leptospirose, ook bekend als Ziekte van Weil, is een aandoening die wereldwijd voorkomt en diverse zoogdieren treft. Het wordt veroorzaakt door een zogenaamde spirocheet. Het reservoir van Leptospira ligt bij in het wild levende (kleine) zoogdieren, waarbij vooral knaagdieren berucht zijn, maar ook gedomesticeerde dieren zoals rundvee en honden vormen een reservoir voor bepaalde Leptospira. Voornamelijk de urine van knaagdieren verspreidt Leptospirose. Recent onderzoek heeft aangetoond dat 50% van de ratten en 90% van de muizen* zijn besmet met leptospirose. Vaak wordt gedacht dat alleen ratten de leptospirose-bacteriën verspreiden, maar ook muizen kunnen besmet zijn en de bacterie uitscheiden in hun urine Leptospirose wordt verspreid door verschillende dragers zoals bijvoorbeeld honden en knaagdieren (Ko et al., 1999). De Rattus norvegicus of de bruine rat speelt een belangrijke rol in de transmissie van de ziekte. Reservoirgastheren van een bepaald serovar zullen dragers zijn en de kiem uitscheiden gedurende. De verspreiding van bacteriën die leptospirose veroorzaken gebeurt via de urine van besmette dieren die in zoet water of de bodem leven. Veel verschillende soorten dieren en huisdieren dragen de bacterie zoals honden, knaagdieren (vooral ratten), paarden, varkens, rundvee en wilde dieren

Het sluipende gevaar van Leptospirose, de rattenziekte of

Leptospirosis is spread by rats and other rodents, potentially killing dogs and humans. But we can protect ourselves and our pets Background. Leptospirosis is a major public health problem in Thailand. This disease is caused by a Leptospira infection.Leptospira is found in rats and other animals that can contaminate soil and water resources. This research aimed to (1) study the perceptions and preventive measures taken to control leptospirosis among local populations and (2) to detect Leptospira in rats and natural. Seven dogs dead, 50 people sick: Terrifying highly-contagious disease caused by rat urine spreads to humans. 50 people have contracted the highly-contagious bacterial disease leptospirosi Leptospirose bij ratten Geplaatst op oktober 4, 2018 door Vera — Geen reacties ↓ De laatste jaren is er steeds meer bekendheid over Leptospirose, in dit artikel ga ik je uitleggen wat deze ziekte inhoud, hoe je het kan krijgen en belangrijker nog: hoe je het risico kan verkleinen en de diagnose kan (laten) Lees verder Leptospirose bij ratten Leptospirosis, better known as Weil's disease, is a potentially deadly illness caused by bacteria passed along to humans in contact with urine from diseased animals (rats, frogs, rabbits, snakes.

Leptospirosis is more common in tropical areas of the world and is still uncommon in the UK. NHS.UK has further information on leptospirosis, including symptoms and treatment Leptospirosis: WHO health topic page on leptospirosi provides links to descriptions of activities, reports, publications, statistics, news, multimedia and events, as well as contacts and cooperating partners in the various WHO programmes and offices working on this topic Leptospirose Leptospirosen zijn zoönosen, die veroorzaakt kunnen worden door meer dan tweehonderd Ratten, vooral de bruine rat, zijn het reservoir voor de Serovars icterohaemorrhagiae en copenhageni. Runderen het belangrijkste reservoir voor Serovar hardjo

Leptospirose RIV

Leptospirosis is a blood infection caused by the bacteria Leptospira. Signs and symptoms can range from none to mild (headaches, muscle pains, and fevers) to severe (bleeding in the lungs or meningitis).Weil's disease, the acute, severe form of leptospirosis, causes the infected individual to become jaundiced (skin and eyes become yellow), develop kidney failure, and bleed Leptospirosis is a disease that is caused by a number of different bacteria called Leptospira. Leptospira bacteria have been found in both domestic and wild animals. Humans become infected through contact with water, food, or soil contaminated with urine from infected animals such as rodents

De Ziekte van Weil wordt overgedragen door de urine van de bruine rat. In een relatief lager aantal gevallen wordt de ziekte overgedragen van hond op hond of mens op mens. De bacteriën, leptospiren genoemd, vind je in stilstaand en warm water en in modder Qu'est-ce que la leptospirose ? Quels sont les symptômes de cette maladie surnommée la maladie du rat ? Découvrez comment prévenir la leptospirose et les traitements adaptés Leptospirosis is a widespread and potentially fatal zoonosis that is endemic in many tropical regions and causes large epidemics after heavy rainfall and flooding. Infection results from direct or indirect exposure to infected reservoir host animals that carry the pathogen in their renal tubules and Leptospirosis is a bacterial disease of humans and animals. It is caused by Leptospira bacteria that are found in infected animal urine and animal tissues. What are the symptoms? Common initial symptoms of leptospirosis are fever, severe headache, sore muscles, chills, vomiting, and red eyes

Leptospirose wordt vaak onderverdeeld in de klassieke icterische leptospirose, die een hoge mortaliteit (5-15%) een rat die geïnfecteerd was met serogroep Icterohae-morrhagiae. Wanneer de eerder genoemde trias veroor-zaakt wordt door leptospiren van een andere serogroe Leptospirosis DAC Beachcroft United Kingdom December 15 2020 Weil's disease is a form of a bacterial infection that is carried by animals, most commonly in rats Leptospirosis control in animals is dependent on the serovar and animal species but may be either vaccination, a testing a culling programme, rodent control or a combination of these strategies. Surveillance. The attached excerpt provides WHO recommended standards and strategies for the surveillance, prevention and control of Leptospirosis Leptospirosis is re-emerging in Europe and across the globe (7).It is an overlooked, and very probably underestimated, disease (1).. In the United Kingdom, for example, 2017 saw the highest incidence for 10 years (8,9). In metropolitan France, the number of cases has doubled in recent years, rising from 300 to more than 600 identified cases annually, i.e. more than one case a day since 2014

What Is Leptospirosis and Should You Be Concerned

Leptospirosis is carried by many wild and domestic animals, including rodents, dogs, cows, pigs, horses, sheep and goats. Rodents are the main carriers, especially rats. When infected animals urinate, the leptospirosis bacteria are passed into the soil or nearby water leptospirosis definition: 1. an infectious disease that damages the liver and kidneys, found mainly in dogs and farm animals. Learn more Leptospirosis is a zoonosis that occurs in many domestic and wild animals (particularly dogs and rats); human infections are rare in the US and are acquired by contact with infected urine or tissue or contaminated water or soil My Basket. Empty Cart. Follow us. facebook twitter linkedin Instagram. Leptospirosis Reference Centre Leptospirosis diagnosis Leptospira Library Leptospirosis diagnosis Leptospira Librar Weil's disease is a form of a bacterial infection also known as Leptospirosis that is carried by animals, most commonly in rats and cattle. It can be caught by humans through contact with rat or cattle urine, most commonly occurring through contaminated fresh water

Leptospirose - Veearts

Leptospirosis - Wikipedi

Vragen en antwoorden Ziekte van Weil RIV

Leptospirose (ziekte van Weil): symptomen en meer - Zorg

 1. Milde leptospirose verloopt bij mensen vaak als een fikse griep. Deze vorm van leptospirose kan ervoor zorgen dat je in het ziekenhuis terecht komt, maar is in de meeste gevallen niet levensbedreigend. Dat is anders bij een ernstige leptospirose, zoals Weil
 2. Leptospirosis occurs in many wild and domestic animals, including rats, dogs, and farm animals such as cattle, horses, sheep, goats, and pigs. Some animals act as carriers and pass the bacteria in their urine. Others become ill and die
 3. ate with infected urine

LEPTOSPIROSE - Sciensan

While leptospirosis is spread by rats, rat bait ingestion is also toxic and potentially fatal to dogs. Since May, there have been six confirmed cases of leptospirosis in the inner west where all. Leptospirosis occurs in dogs, cattle, sheep, goats, horses, pigs, South American camelids and farmed cervids, but illness seems to be rare in cats. Disease also seems to be uncommon in camels, although this might result from nomadic husbandry rather than innate resistance. Leptospirosis has been reported occasionally in zoo animals o

Ziekte van Weil Medisch Centrum Voor Diere

 1. Download een rechtenvrije De rat was in een kooi vangen van een rat. de rat heeft besmetting de ziekten bij de mens zoals leptospirose, Pest. Huizen en woningen mag geen muizen hebben. De ogen van rat show angst. stockfoto 161146070 van Depositphotos' verzameling van miljoenen eersteklas stockfoto's, vector-afbeeldingen en illustraties in hoge resolutie
 2. g pool. Yes it w..
 3. Rats are known to carry different pathogenic serovars of Leptospira spp. capable of causing disease in humans and animals. Wild rats (Rattus spp.), especially the Norway/brown rat (Rattus norvegicus) and the black rat (R. rattus), are the most important sources of Leptospira infection, as they are abundant in urban and peridomestic environments

Leptospirosis is a zoonosis known to be endemic in the Mekong Delta of Vietnam, even though clinical reports are uncommon. We investigated leptospira infection in rats purchased in food markets during the rainy season (October) (n=150), as well as those trapped during the dry season (February-March) (n=125) in the region using RT-PCR for the lipL32 gene, confirmed by 16S rRNA, as well as by. Leptospirosis (also known as Weil's syndrome, canicola fever, canefield fever, nanukayami fever, 7-day fever, Rat Catcher's Yellows, Fort Bragg fever, black jaundice, and Pretibial fever is caused by infection with bacteria of the genus Leptospira and affects humans as well as other animals.. Leptospirosis is among the world's most common diseases transmitted to people from animals Often called rat disease or swineherd's disease, it's a zoonosis, as it's transmitted from animals to humans. It is not compulsory to report it, and the incidence is probably underestimated. It is estimated that there are more than a million severe cases of leptospirosis in humans worldwide each year, including 60,000 deaths

Mouse and Rat Models of Chronic Leptospirosis. A few years after its discovery, more than 100 years ago , human leptospirosis was associated with the presence of rats and mice, identified as asymptomatic renal carriers of a live spirochetal bacterium, named interrogans because of its question mark's shape Earlier studies on the ecology of leptospirosis in temperate regions focused mainly on free-ranging rats in rural areas. Here we report on the occurrence of Leptospira spp. in Rattus norvegicus living in sewers in a suburban area in Copenhagen, Denmark. In 2006-2007, about 30 rats were captured in sewers at each of six different locations Leptospirosis, also known as Weil's disease in humans, is a zoonotic disease caused by several species of spiral-shaped bacteria in the genus Leptospira.The organisms are motile and require moist environments to survive. Almost all mammals are susceptible to leptospirosis and clinical syndromes are well known in seals, sea lions, and black rhinoceros. Many strains have been isolated from. Leptospirosis occurs in all livestock species in New Zealand. A study conducted by Massey University showed that around 27% of dairy farms have animals shedding Leptospira bacteria and on these farms around 9% of the cows were shedders. Rates of shedding are higher on unvaccinated livestock. Leptospirosis in peopl Leptospirosis, Weil disease, Infection due to Leptospira, Spirochaetal jaundice, Seven day fever, Cane cutters fever, Harvest fever, Japanese autumnal fever, Queensland fever, Rice field workers disease. Authoritative facts from DermNet New Zealand

Leptospirosis is a neglected tropical zoonosis caused by pathogenic spirochetes of the genus Leptospira. Infected reservoir animals, typically mice and rats, are asymptomatic, carry the pathogen in their renal tubules, and shed pathogenic spirochetes in their urine, contaminating the environment. Humans are accidental hosts of pathogenic Leptospira Leptospirosis is one of the most important diseases in cattle populations. The disease affects both dairy and beef cattle farms and causes significant losses. In 1916, the Leptospira organism was first isolated by a team of Japanese scientists Leptospirosis. Previous authors: P HUNTER. Current authors: M H MOSELEY - Researcher, BVSc Mphil, University of Aberdeen, School of Biological Sciences, Aberdeen, United Kingdom, AB24 2TZ K ALLAN - Veterinary Training Fellow, BSc (Hons) BVM&S PhD MRCVS, Graham Kerr Building, University of Glasgow, University Avenue, Glasgow, Lanarkshire, United Kingdom, G12 8Q

Download deze De Rat Was In Het Vangen Van Een Kooi Dat Een Rat Ratten Heeft Besmetting De Ziekten Bij De Mens Zoals Leptospirose Pest Huizen En Woningen Mag Geen Muizen Hebben De Controle Van Het Huisdier Besmettelijke Dierziekten Voorkomen foto nu. En zoek meer in iStock's bibliotheek van royalty-free stockbeelden met Apparatuur foto's die beschikbaar zijn voor snel en eenvoudig downloaden Canine leptospirosis in the UK and Ireland. LPHS is recognised in human leptospirosis and has mortality rates associated with over 50% (Dolhnikoff et al, 2007). Although the pathogenesis is not well understood yet it is thought that LPHS is associated with an immune mediated response rather than a high bacterial load Leptospirosis is a type of bacterial infection that is estimated to affect as much as 10 million people every year across the world. It's named for the type of bacteria , called Leptospira, and the condition is usually spread through direct contact with material that has been affected by the bacterium you are more likely to catch it from a domestic cat or dog than from a domestic rat. here's why. your rats will have either been raised in a rodent farm, or by a breeder in their home. they will NOT have been exposed to Leptospirosis. rats can't carry something they've never been exposed to Leptospirosis is primarily an occupational disease that affects farmers and other people whose occupation brings them into direct contact with animals. It can also infect some wildlife species, such as rats

Leptospirosis CD

Leptospirosis is an infectious disease caused by a type of bacteria called a spirochete of various species of the genus Leptospira.; Leptospirosis bacterial infection can be transmitted by many animals such as rats and other rodents, skunks, opossums, raccoons, foxes, and other vermin Where does leptospirosis come from? Many mammals carry the Leptospira bacteria without showing symptoms of the disease. In Australia, this includes livestock (cattle, pigs, sheep, goats, deer), pets (dogs, horses, cats), wildlife (native animals, such as possums) and pests (rats and mice) Find Leptospirosis Latest News, Videos & Pictures on Leptospirosis and see latest updates, news, information from NDTV.COM. Explore more on Leptospirosis

Furthermore, increased renal parenchymal pressure further decreases the already compromised renal perfusion and glomerular filtration rate. Treatment of leptospirosis‐associated AKI can sometimes result in an abrupt and profound polyuria with marked electrolyte wasting in the renal recovery phase Leptospirose kaldes også rottesyge og i de seneste år har vi oplevet flere tilfælde end tidligere af sygdommen. Leptospirose er en potentielt dødelig sygdom, der også kan ramme mennesker. Sygdommen kan være dødelig for både hunde og mennesker, hvis den ikke behandles injury have leptospirosis; however, given the high rate of exposure, leptospirosis should be considered in every dog presenting with acute renal abnormalities regardless of the dog's signalment, environment or geography. Transmission Infected animals shed spirochetes in their urine that subsequently contaminate the environment

Still, it is important we be careful. While rats self-groom, they can still pick up disease from their environment. AnimalWised brings you 10 rat diseases transferred to humans, helping us know what to look out for and what to avoid. In doing so, we can keep our adopted rats clean and do ourselves a favor in the process Leptospirosis is a zoonotic bacterial disease with a worldwide distribution, and is an emerging infectious disease in humans 1 and in dogs. 2, 3 It has been reported in over 150 mammalian species. 4 Leptospira spp. are thin, motile spirochetes with a hook‐shaped end. Both saprophytic and pathogenic species exist in nature Leptospirosis can infect all farm animals —cattle, pigs, goats, deer and dogs. Rats can also spread the disease. Serovars are adapted to one or more animal species such as: L. interrogans serovars Copenhageni and Icterohaemorrhagiae - rats; L. interrogans serovar Hardjo and Pomona - cattle, sheep; L. interrogans serovar Canicola - dogs Leptospirosis is an emerging zoonotic disease found throughout most of the United States. Leptospirosis in dogs affects many organ systems and varies in severity; clinical signs range from none or mild and self-limiting to severe with acute kidney injury, hepatopathy, and/or vasculitis.. Dogs become infected when their mucus membranes or abraded skin comes into contact with Leptospira-infected.

Leptospirose - melkerskoorts en Ziekte van Weil - BlijGezon

Among the animals susceptible to leptospiroses are cattle, sheep, goats, swine, horses, arctic foxes, chickens, ducks, and rodents, such as mice, rats, and susliks. The natural nidi of leptospiroses are the wet habitats (bogs, low-lying areas, river floodplains) of the rodent-carriers of the causative agents of the disease

Melbourne dog owners have been warned of an outbreak of a rare rat-borne disease that has killed at least two dogs and which is transferable to humans Leptospirosis. An acute febrile disease of humans produced by spirochetes of many species of Leptospira.The incubation period is 6-15 days. Among the prominent features of the disease are fever, jaundice, muscle pains, headaches, hepatitis, albuminuria, and multiple small hemorrhages in the conjunctiva or skin If you call your vet to say A rat bit my dog, try to gather as much information as possible such as where and when. That can help pinpoint the rat infection that other wildlife care organizations or other vets may need to know about. Early signs of leptospirosis can be hard to spot, such as fever, lethargy, loss of appetite, vomiting, and. Leptospirosis cause of illness in participants and other persons exposed to Lake Springfield ; high titers to serovars grippotyphosa, bratislava, djasiman; 21 LEPTOSPIROSIS. Recent outbreak ; individuals only participating in Madison event had milder illness, no serologic evidence of leptospirosis ; attack rate 11 IL only 5WI only 7bot Learn about the veterinary topic of Leptospirosis in Dogs. Find specific details on this topic and related topics from Dogsfud. Leptospirosis is a disease caused by infection with Leptospira bacteria. Know the symptoms, causes, and treatment for this disease in dogs. We have provided all the details in this article

Romenay | Payer pour les ragondins, non merciRat d'égout - Les infos sur les produits anti rat d'égoutHIDDEN DANGERS OF THE GREAT OUTDOORS – Weil’s diseaseLeptospirose chez le cheval : symptômes, causes etSaiba quais são as doenças transmitidas por ratos
 • Afmetingen Jeep Compass.
 • DA drogist mondkapjes.
 • Kraamzorg Nederland.
 • Milieudelict anoniem melden.
 • Af p dx nikkor 70 300mm f/4.5 6.3g ed vr review.
 • Ongebakken klei glazuren.
 • Smaad strafbaar.
 • Opgeblazen buik na eten.
 • Waarheid Durven of doen app.
 • Bekermos Wikipedia.
 • Fiat Ducato verkoopwagen.
 • Eemhof EH075.
 • Etos make up organizer.
 • Oefenexamen economie havo.
 • Basilosaurus ark breeding.
 • Lenny Kravitz tickets.
 • Wilde koekoeksbloem.
 • Annie Lennox 2019.
 • The big escape aflevering 3.
 • Opgeblazen buik na eten.
 • Tegels in cement verwijderen.
 • Oración a Santa Rosa de Lima por la pandemia.
 • Wat kost een veranda.
 • Baby badpak maat 74.
 • Rotterdampas kind.
 • Acrylnagels.
 • Stronghold hond kopen.
 • Out of Space Game.
 • Most Evil serial killers.
 • Stripalbum Smurfen.
 • Kakker Wikipedia.
 • B 52 Stratofortress.
 • Karma opruimen.
 • Winx Club Seizoen 3 Aflevering 5.
 • Filmora 10 kopen.
 • Zwembad randafwerking.
 • Snelkookpan Aldi.
 • Guido Spek vriendin 2018.
 • Witte plakband.
 • Junior memory.
 • Online begraafplaats Amsterdam.