Home

Rijksdienst Cultureel Erfgoed nl

Portugese Synagoge, Amsterdam | Interieurs | Rijksdienst

Zoeken naar rijksdienst+monumenten? - Kijk eens wat we hebbe

De kunstcollectie in beheer bij de RCE De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed staat voor de bescherming van het roerende en onroerende erfgoed van nationaal belang. Met specialistische kennis stimuleert de dienst een goede zorg voor archeologie, monumenten, cultuurlandschap, beeldende kunst en kunstnijverheid. De RCE bezit veel afbeeldingen van molens, zie de RCE-Beeldbank. NB Vanwege website-perikelen worden de RCE-afbeeldingen. Niet geautoriseerd. Voor Archis Zoeken & Vinden is inloggen met eHerkenning of een geldige toegangscode vereist. U wordt binnen 10 seconden doorgestuurd naar de Archis website home pagina waarop u instructies kunt vinden voor toegang tot Zoeken & Vinden met een eHerkenning of het aanvragen van een toegangscode Axiell Internet Server is een complete applicatie waarmee de collecties van archieven, musea en bibliotheken via internet toegangelijk worden gemaakt. Axiell Internet Server is een add-on voor de Axiell-applicaties voor professionals: Adlib Archief, Adlib Museum en Adlib Bibliotheek

Home Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 1. isterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de
 2. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is de beleids-, uitvoerings- en onderzoeksorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op het terrein van cultureel erfgoed: archeologie, monumenten, roerend erfgoed en cultuurlandschap
 3. Een gedeelte van dit beeldmateriaal werd in de 19e eeuw belangrijk voor het documenteren van erfgoed. Het grootste deel van de foto's in de Beeldbank is echter gemaakt in de 20ste eeuw. Ook hebben een aantal organisaties uit het erfgoedveld hun beeldmateriaal via de Beeldbank van de Rijksdienst ontsloten

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 6.104 vind-ik-leuks · 252 personen praten hierover. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42 Contact. Colofon Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort 033 - 421 7 421 www.cultureelerfgoed.nl. Infodesk. Voor al uw vragen: 033 - 421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden

Met de presentatie van de collectie brengt de Beeldbank verwante afbeeldingen van erfgoed bij elkaar. Zo zijn Monumenten en hun interieurs, historische schepen en hun monumentale havens in samenhang te bewonderen. Het aantal objecten dat het Zuiderzeemuseum toont, wordt de komende tijd nog uitgebreid (Haslinghuis) voldoen aan de keuringsrichtlijnen van de RCE De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken Op 1 januari 2016 is de collectie scans van de KadastraleKaarten 1811-1832 overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichts- en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) De dataset bevat de begrenzingen van de rijksbeschermde buitenplaatsen waar de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nauwkeurige digitale begrenzing van heeft gemaakt. Bijgewerkt: 03-01-202 Met het eindigen van de website WatWasWaar is de gehele collectie scans van Kadastrale Kaarten 1811-1832 vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina's van de.

Graftekens van natuursteen De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed t.a.v.: Bibliotheek Postbus 1600 3800 BP Amersfoort . Als het om een digitale publicatie gaat, deze graag sturen aan bibliotheek@cultureelerfgoed.nl . Beeldmateriaal van participerende instellingen en organisaties . Via de Beeldbank van de RCE wordt ook beeldmateriaal getoond van gelieerde instellingen

COMPLEXBESCHRIJVING. De in structuur en grotendeels in detail gaaf bewaard gebleven historische buitenplaats Clingendael is samengesteld uit de volgende onderdelen: 1.(land)HUIS; 2 Vanaf 1 januari 2013 is de KICH-website www.kich.nl niet meer beschikbaar. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal een deel van de cultuurhistorische informatie die via de KICH-website op te vragen was, met behulp van nieuwe technieken blijven aanbieden

Onderwerpen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Introductie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.We werken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister en voeren wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie en de dienst samen maken Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 6.104 vind-ik-leuks · 252 personen praten hierover. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG... Direct naa Colofon Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 | 3811 MG Amersfoort Postbus 1600 | 3800 BP Amersfoort 033 - 421 7 421 www.cultureelerfgoed.nl. Infodesk. Voor al uw vragen: 033 - 421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl Met kennis en advies geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de toekomst een verleden. Sluite De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) brengt binnen het project Landschapsatlas naast diverse andere thematische kaarten ook groen erfgoed in kaart: van historische buitenplaatsen, bossen en houtwallen met inheemse bomen en struiken, geriefbosjes, monumentale bomen, maar nu ook eendenkooien

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gaat de komende 2 jaar samen met een beperkt aantal partners die het verschil kunnen maken, afspraken maken over hoe de erfgoedwaarden van kerken en kloosters zoveel mogelijk overeind gehouden kunnen worden Deze collectie is nu in beheer bij Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Publicatie Een monument voor de BKR, door Fransje Kuyvenhoven. De Beeldende Kunstenaarsregeling (1949-1987) Van 12 december 2020 tot en met 9 mei 2021 is de tentoonstelling Een monument voor de BKR te zien in het Gorcums Museum De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert het rijksbeleid uit voor archeologie, monumenten, historisch landschap en roerend erfgoed in Nederland. Mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit. De missie van de Rijksdienst is dan ook om de zorg voor erfgoed beter te laten functioneren

Zie ook de pagina Waarderingscriteria in het dossier Waarderen van cultureel erfgoed, met een alinea over vanwege-beschermingen en uitsluitingen. Verantwoording. Bronhouder: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Zoals stalen delen, bevestigingsmiddelen en metselwerk. De thermische uitzettingscoëfficiënt van beton Beton wordt gemaakt door water, een bindmiddel (cement of kalk), zand en grovere toeslagstoffen te mengen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). In combinatie met wapening kan beton Beton wordt gemaakt door water, een bindmiddel (cement of kalk), zand en grovere toeslagstoffen te mengen. Het mengsel hardt uit tot een amorf materiaal dat in de bouw, maar ook daarbuiten wordt gebruikt. ook trekkrachten opnemen Een voorwerp wordt in een collectie opgenomen als het daadwerkelijk in ontvangst wordt. Plastics Folies Het is dunner dan 1 mm en je kan het over een buis rollen. Er zit geen voorgevormde vorm in (vacuum getrokken of met mal gemaakt)

In de zomer van 2020 is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in kennis gesteld van het initiatief en gevraagd om advies uit te brengen op de uitwerking van het plan. Inmiddels hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden tussen ambtenaren van de gemeente en de RCE en de ontwerpers Omschrijving van het complex InleidingHet LIJNBAANENSEMBLE bestaat uit het in 1953 geopende en vanaf 1949 ontworpen eerste autovrije winkelcentrum van Nederland De Lijnbaan en een aansluitend (1954-1958) gerealiseerd binnenstedelijk woongebied, tegenwoordig aangeduid als de Lijnbaanhoven. Het beschermde complex is gesitueerd op een langgerekt terrein in het hart van het stadscentrum van. Omschrijving van het complex. Het complex STRANDBAD WINTERSWIJK bestaande uit PAVILJOEN, WATERBASSIN met KIOSK, ZANDSTRAND/GAZON en CASCADE is gesitueerd aan het adres Badweg 4-6 te Winterswijk en bestaat uit een rechthoekig perceel dat in het noorden wordt begrensd door de Badweg en de Slingebeek in het zuiden

Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Cultureel erfgoed is een onderdeel van het cultuurbeleid. De Provincie behoud en ontwikkelt het erfgoed en maakt het toegankelijk voor publiek. Wij zien het Zeeuws erfgoed als belangrijk onderdeel van onze identiteit en willen dit erfgoed behouden, benutten, ontsluiten, beleefbaar en toegankelijk maken De Rijksdienst Cultureel Erfgoed maakt gebruik van wetenschappelijke vertalingen van het Taalcentrum-VU voor internationale publicaties. Lees er alles over De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zal een deel van de cultuurhistorische informatie die via de KICH-website op te vragen was, met behulp van nieuwe technieken blijven aanbieden. Vanaf 2013 presenteert de Rijksdienst haar cultuurhistorische informatie in de vorm van kaartlagen op het overheidsportaal De Atlas Leefomgeving

Rijksmonumenten­register Rijksdienst voor het Cultureel

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakte in 2011 meer dan 450.000 afbeeldingen uit zijn collectie vrij beschikbaar op de eigen website en via Wikimedia Commons. Van die honderdduizenden afbeeldingen werden er duizenden gemaakt door Adolph Mulder , Siebe Jan Bouma , Fons Brasser , Johan Gallée , Anton Bicker Caarten , Klaas Uilkema , Jan Verheul , Eugène van Nispen tot Sevenaer , G.Th. U kunt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verzoeken om inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u in verzet gaan tegen verwerking van uw gegevens. Via het aanvraagformulier verwerking persoonsgegevens kunt u uw verzoek indienen Omschrijving complex:BUITENPLAATS WELDAM. De historische buitenplaats Weldam vormt de kern van het gelijknamige landgoed, een der grote agrarische ontginningslandgoederen in Overijssel, waarvan het huis, de oorspronkelijke havezathe en thans kasteel Weldam, in het centrum is gelegen. De oudste vermelding van Weldam gaat terug tot in 1389. De buitenplaats is samengesteld uit een binnentuin en.

Domeinen - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 6 d. vind-ik-leuks. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42 Wederopbouw is één van de vijf onderdelen van de Visie Erfgoed en Ruimte. Als onderdeel van het speerpunt wederopbouw zijn in door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dertig gebieden geselecteer.. Flevoland Erfgoed is een particulier initiatief. Met deze site willen wij meer bekendheid geven aan het cultureel erfgoed en de kunst in de provincie Flevoland. Hoewel we ons richten op iedereen die is geïnteresseerd in het erfgoed van Flevoland in de brede zin, is het onderwijs voor ons een speerpunt De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij dragen zorg voor het cultureel erfgoed dat we in Nederland hebben. Dat is belangrijk, want mensen voelen zich door erfgoed verbonden met het verleden en met elkaar, en ontlenen daaraan identiteit Rijksdienst cultureel erfgoed op Telefoonboek.nl - Naast een rijksdienst cultureel erfgoed vind je ook kunst, tekstschrijver, onderzoek, organisatieadvies, zakelijke dienstverlenin

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Rijksoverheid

Plastics Caseïne Formaldehyde (CF) Algemene informatie Beschrijving Het melkeiwit caseïne is een van de beginproducten van CF. Door toevoeging van formaldehyde (ca. 4%) cross-linkt het melkeiwit caseïne tot een thermoharder Plastics Epoxy (EP) Algemene informatie Beschrijving Epoxy (EP) is een thermoharder die gevormd wordt uit een tweecomponenten systeem van een vloeibare epoxy en een verharder

Mariakerk in Apeldoorn | Monument - RijksmonumentenSint-Martinuskerk in Vijlen | Monument - Rijksmonumenten

Home Beeldbank Rijksdienst Cultureel Erfgoed

Vacatures Rijksdienst cultureel erfgoed. Zoeken binnen 265.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Rijksdienst cultureel erfgoed - is makkelijk Collecties van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Collecties participanten: Er zijn zoekresultaten gevonden zoekresultaten gevonde Plastics Cellofaan (CE) Algemene informatie Beschrijving Cellofaan is een kunststof gemaakt van cellulose, is plantaardig en biologisch afbreekbaar Bekijk de reactie van het Rijksdienst Voor Het Cultureel Erfgoed in het rapport Museale verwervingen 1940-1948 dat verscheen in 1999 naar aanleiding van het eerdere museumonderzoek. Over dit museum en de collecti Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, Netherlands. 5,9 d. vind-ik-leuks. Bezoekadres Smallepad 5 3811 MG Amersfoort (033) 421 7 42

Huis mey momustengevel met een bekroning met het opschrift

www.vacat.nl. Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Het depot is van enorme omvang en herbergt kunstobjecten van bovengenoemde instellingen uiteenlopend van schilderijen, kunstnijverheid en meubels tot sieraden, kleding en karren. Voor het nieuwe 60+ dagen geleden Cultureel Erfgoed vacatures. Productmanager (m/v), Beleidsmedewerker (m/v), Begeleider (m/v) en meer op Indeed.co Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-08-2020 Op 02-12-2020 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn

In Nederland zijn er rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten. Er zijn beschermde stads- en dorpsgezichten en Europese en Werelderfgoederen. Bovendien zijn sommige beroepen en tradities immaterieel cultureel erfgoed. De overheid let er op dat hier goed voor wordt gezorgd Welkom op deze nieuwe website 'Landschap in Nederland'. Op deze website is praktische informatie te vinden over beleid en regelgeving, het beheer van cultuurlandschap, bronnen en kaarten en een overzicht van interessante evenementen en bijeenkomsten De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft als doel monumentale, archeologische of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang te beschermen en te behouden. De Rijksdienst valt onder het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Smallepad 5 3811 MG Amersfoort T 033 421 7 421 E info@cultureelerfgoed.nl W cultureelerfgoed.nl.

Rk kerk Sint-Eligius in Schinveld | Monument

In verschillende onderdelen van het bestemmingsplan kan cultureel erfgoed aan de orde komen. Als hulpmiddel om erfgoedwaarden in het bestemmingsplan op te nemen, is de matrix (pdf 0,4 MB) ontwikkeld. Naast het gemeentelijke beleid ten aanzien van erfgoed zijn er ook erfgoedwaarden van provinciaal, nationaal of internationaal belang die de gemeente op moet nemen in het bestemmingsplan Crowdfunding voor cultureel erfgoed Een onderzoek naar de status van crowdfunding voor cultureel erfgoed in Nederland van 2014 tot en met 2019. Dit rapport is door CrowdfundingCijfers opgesteld in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en geeft inzicht in de status van crowdfunding voor en door cultureel erfgoed in Nederland van 2014 tot en met 2019

Rijkscollectie RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld Instituut Collectie Nederland (ICN) was het kennisinstituut voor het beheer en behoud van roerend cultureel erfgoed en beheerde een deel van de rijkscollectie, de collectie van de Staat der Nederlanden.In 2011 is het ICN opgegaan in de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de zusterorganisatie binnen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Standbeeld Minckelers in Maastricht | Monument

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed - Allemolens

Download artikelen over 'Rijksdienst Cultureel Erfgoed' Beneden treft u een overzicht aan met alle artikelen waaraan het trefwoord 'Rijksdienst Cultureel Erfgoed' is toegekend Adviezen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ook online toegankelijk. De adviezen van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed De adviezen worden gepubliceerd op overheid.nl en zijn te vinden via de De wens van de RCE is dat de adviezen steeds vaker een rol gaan spelen in de gesprekken over erfgoed Rijksmonumentenregister - Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Het Monumentenregister bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis

Vuurtoren JZwanestein in Heerde | Monument - RijksmonumentenWaalse Kerk in Leeuwarden | Monument - RijksmonumentenGevangenpoort in Vlissingen | Monument - Rijksmonumenten

RCE advies 197241 Driehuizerkerkweg 119, 1985HB Driehuis NH 37094. Dit document betreft een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) over het wijzigen van een rijksmonument Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant rijksdienst cultureel erfgoed. voorpagi­na Burgh-Haamstede gruwt van roestbruine vuurtoren. voorpagi­na Ooit was dit schip de motor van de Nederlandse economie. duurzaamheid&natuu rijksdienst voor cultureel erfgoed. Plus Kunst & Media Kunstmuseum toont: fashion victims zijn van altijd. Plus PS foto of illustratie gebruiken, mail dan naar copyright@parool .nl Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE, Cultural Heritage Agency of the Netherlands) often abbreviated as Cultureel Erfgoed, is a Dutch heritage organisation working for the protection and conservation of National Heritage Sites.It is located in Amersfoort, province of Utrech Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Deze organisatie, die verbonden is aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, is belast met het beheer van het cultureel erfgoed van Nederland, en met het doen van onderzoek naar de mogelijkheden voor behoud en exploitatie van cultuurgoederen

 • Magnesium chloride hexahydrate.
 • Suikervrij snoep Jamin.
 • Citroentijm snoeien.
 • Baron noir IMDb.
 • List of Suits seasons.
 • DJI Contact.
 • Shepherd pie Libelle Lekker.
 • Salade barbecue feta.
 • Sleepkabel auto bevestigen.
 • Eric Clapton Daughters.
 • Zwarte houtsoort.
 • Hoe bid je Sunnah gebeden.
 • Brussel centrum openingstijden.
 • Lobster Nederlands.
 • Dierenkliniek Oost Vlaanderen.
 • Tandendoosje.
 • Cuddly Toy.
 • The Lord of the Rings Collectibles.
 • Waarde oude merklappen.
 • Dodelijke muggen Nederland.
 • Uitgaan op zondag.
 • Hoe zijn Duitse mannen.
 • Fruit en groenten lijst.
 • Kalkoenstoofpotje Sofie.
 • VLAN IP address Cisco.
 • Restaurants Londen corona.
 • Justin bieber merch holy.
 • Bleake Island Riddles.
 • Piccolinis PLUS.
 • Tuinieren op de vierkante meter.
 • Toestelhulp KPN.
 • Horeca meubilair terras.
 • Zanzibar openingstijden.
 • Youtube Morrissey.
 • Argenta Antwerpen.
 • Biodiversiteit tropisch regenwoud.
 • Levensboom hanger goud.
 • Dierenmishandeling nieuws.
 • DISC vragenlijst PDF.
 • Draagtas hond buik.
 • Koninklijk paleis van Madrid.